Disclaimer en privacy

 

Het onderstaande is van toepassing op de website van Kunst van Daan, gevestigd in de gemeente Zwartewaterlanden in Nederland. Door de website Kunst van Daan te bezoeken dan wel te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

De afbeeldingen en beschrijvingen op de website van Kunst van Daan zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve en promotionele activiteiten/doeleinden.

Kunst van Daan besteedt veel aandacht om haar website actueel te houden. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen onbedoelde onjuistheden- en tekstuele fouten op onze website voorkomen.

Kunst van Daan behoudt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen van teksten en impressies- zoals foto's- op haar website door te voeren. 

Er mag zonder schriftelijke instemming van Kunst van Daan, geen enkele tekst of foto van deze website, worden overgenomen, gebruikt, verspreid of gekopieerd.

Kunst van Daan is niet aansprakelijk voor elke vorm en omvang van schade- verkregen door een bezoek aan haar website.

Ihkv privacy geeft Kunst van Daan geen inzage in de persoonsgegevens van haar cursisten.

Presentaties van cursisten- in welke uitingsvorm dan ook- van in onderhanden zijnde werken, voltooide werken en/of van sfeer impressies van cursussen/trainingen/workshops, worden alleen op onze website getoond met instemming van de betreffende cursist(en).